صفحات

Loading...

۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

دستگیری مجدد امیر شیبانی زاده در مشهد


دستگیری مجدد  امیر شیبانی زاده  در مشهد


امیر شیبانی زاده
امیر شیبانی زاده
بنا به گزارشات رسیده به خبرگزاری پارس دیلی نیوز امیر شیبانی زاده فعال آزادخواه در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به وزارت اطلاعات مشهد انتقال داده شده است.


بنا بر گزارشات رسیده  در شب پیش از 25 بهمن نیروهای امنیتی به منزل آقای شیبانی زاده یورش میبرند و با بازرسی خانه متوجه میشوند آقای امیر شیبانی زاده در منزل نیست،  با تحت فشار قرار دادن خانواده آقای شیبانی زاده در می یابند که ایشان در منزل دوستش است و با دستگیری پدر آقای شیبانی زاده ایشان را مجبور به همراهی به نشانی منزل دوست ایشان میکنند و آقای امیر شیبانی زاده  را به همراه دوستشان در منزل با ضرب شتم دستگیر و به  وزارت اطلاعات مشهد میبرند .


بنا بر اظهارات آشنایان شیبانی زاده ایشان برای مرتبه هشتم در سه سال اخیر دستگیر و روانه زندان شده است و هم اکنون یک ماه است ایشان در سلول های انفردای وزارت اطلاعات مشهد نگهداری میشود و تنها دو مرتبه موفق به تماس تلفنی با حضور بازجوهایش شده است و از دوست ایشان هیچگونه اخباری در دسترس نیست .


تهیه و تنظیم از امید دانا ، مسئول بخش اخبار حقوق بشری پارس دیلی نیوزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :