صفحات

Loading...

۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

توهین دو کمونیست به تاریخ کشور ایران و پاسخ جوانان ایران در تلوزیون آزادگان

این برنامه در مورد آزادی بیان بود که این دو دوست کمونیست با توهین به تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین کوروش بزرگ(کوروش کبیر را دیکتاتور خواندند)و رضا شاه و محمد رضا شاه و رد منشور حقوق بشر کوروش و بحث را منحرف کردند.اما پاسخ امید دانا و آرمان چاروستایی که نماینده نسل جوان امروز بودند،پاسخ کوبنده ای به کسانی که در سال ۵۷ هنوز فیریز شده اند دادند.همچنین این جوانان در جواب اینکه اگر محمدرضا شاه نبود ،جمهوری اسلامی نمی آمد ،پاسخ دادند که اگر شما چپ ها نبودید جمهوری اسلامی را نداشتیم .در آخر این مناظره دوستان کمونیست قواعد گفتگوی سیاسی را رعایت نکرده و از آنجایی که پاسخی در خور گفتگوی ملی گرایان جوان نداشتند درحرکت زشت و زننده شروع به “پوزخند زدن” کردند.و در برابر این پوزخند جوانان میهن دوست پاسخ دادند که مردم جواب شمارا خواهند داد.این گفتگو نشان داد که کمونیست های ۵۷ با خواست جوانان امروز بسیار فاصله دارند و نسبت به آن بی اهمیت هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :