صفحات

Loading...

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

افشاگری میثم رودکی از اصلاحطلبان در برنامه امید دانا

در این برنامه میثم رودکی در ارتباط با دوران زندانش و مشاهدات خود در ارتباط با رفتار زندانیان اصلاحطلب در درون زندان و تبعیض در بین زندانیان برانداز با زندانیان حکومتی گفته های بسیار مهمی را بیان کردندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :