صفحات

Loading...

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

میثم رودکی و زندانهای جمهوری اسلامی

میثم رودکی در تلویزیون میهن در ارتباط با زندانش و رفتار تبعیض آمیز زندانیان اصلاحطلب افشاگری کرد .
ایشان در این برنامه اظهار کردند پس از مصاحبه با برنامه امید دانا به شدت از سوی نیروهای رده دهم اصلاحطلب که در ترکیه مستقر هستند تحت فشار قرار گرفته و از سوی جمهوری اسلامی در ایران مادر ایشان را تهدید به بازداشت کردندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :