صفحات

Loading...

۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

پاسخ ندادن شادی لارشون در مصاحبه با امید دانادر روز کارگر شادی لارشون عضو حزب محیط زیست سوئد در ارتباط با جلوگیری از نفوذ اصلاحطلبان و اتحاد با نیروهای برانداز حاکمیت جمهوری اسلامی از جلوی دوربین امید دانا در یک حرکت غیر حرفه ای رفتند کنار و حاضر به ادامه مصاحبه نشدند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :