صفحات

Loading...

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

بالا بردن عکس شاهزاده رضا پهلوی برای نخستین بار در استکهلمدر 30 خرداد تظاهراتی برای زندانیان سیاسی در شهر استکهلم برگزار شد ، در تظاهرات برای زندانیان سیاسی جوانان هوادرار شاهزاده رضا پهلوی نیز برای نشان دادن اتحاد خود با تمامی گروها با فرتور شاهزاده رضا پهلوی شرکت کردند.
در پی شرکت هواداران پادشاهی مهرداد درویش پور و اردلان شکرابی از سخنرانی سر باز زدند و دقایقی جو تظاهرات را متشنج کردند ، و به صورت قهر از تظاهرات رفتند و پس از رفتن ایشان تظاهرات روند عادی خود را طی کرد و جوانان هوادار شاهزاده رضا پهلوی و جریان چپ با اتحاد کنار یکدیگر برای آزادی زندانیان سیاسی فریاد زدند.
زنده باد اتحاد
گزارش : امید داناهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :