صفحات

Loading...

۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

یورش به خانه همسرم

دیروز شنبه ماموران لباس شخصی به منزل همسر من یورش بردند و مقالات و کتابهای ایشان را مصادره کردند و حکم بازداشت همسرم را از شعبه پنجم دادسرای اوین همراه داشتند، در این حمله خوشبختانه نازنین من خانه نبوده و ماموران به مادر ایشان هشدار دادند تا سه روز دیگر ایشان خودش را به دادسرای اوین تحویل بدهد در غیر اینصورت عواقب بدی در انتظارش است.
نازنین را اینبار برای فعالیتهای فرهنگی خودش که هیچگونه به سیاست ربطی نداره مورد بازخواست قرار دادند .
نمیدانم در کدام کشور انسانی را بابت میهن پرستی مورد بازجویی قرار میدهند.
همسر من هم اکنون میترسه به خانه بازگردد و به منزل نرفته . بسیار نگران هستم و تنها کاری که از دستم بر می آید آگاهی رسانی میباشد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :