صفحات

Loading...

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

قدیمیترین زندانی عقیدتی ماهان محمدی هفت سال است که در زندان است

قدیمیترین زندانی عقیدتی ماهان محمدی هفت سال است که در زندان است


ماهان محمدی که نام حقیقیش حمید رضا است در تاریخ ۱۷ اسپند ۸۳ در استان لرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی به سرپرستی فرود فولادوند به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و تا کنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند  . ماهان محمدی برادر غلامرضا محمدی کشتی گیر معروف ایران است و بعد از ۶ سال و  ۶ ماه در سال ۹۰ برای مدت سه هفته به مرخصی آمد اما چون زیاد در زندان عمر خود را گذرانده بود نتوانست با محیط آزاد خود را وقف بده و مدت مرخصی بسیار برایش سخت بود .
ماهان محمدی هم اکنون موعد آزادی مشروطش است آزادی مشروط حقی است که قانون مجازات اسلامی برای زندانیان در نظر گرفته و هر زندانی اگر سابقه کیفری نداشته باشد و نیمی از حکمش را گذرانده باشد میتواند از حق آزادی مشروط استفاده کند  .ماهان محمدی یکی از رنج کشیدترین زندانیان ایران است و معرف است قدیمیترین زندانی سیاسی در زندان اوین است البته در اوین رضا ملک از سال ۸۰ در زندان بسر میبرد .

ماهان محمدی با وجود طولانی مدت  دوران زندانش روحیه خود را حفظ کرده و در زندان به همبندیانش تمرین بدنسازی میدهد و هیچگاه کسی در زندان گریه این زندانی را ندیده اما هر کس ایشان را میبیند و سرنوشت ایشان را میشنود از درون وجودش بهم میریزد .
ماهان محمدی کسی را نکشته ماهان محمدی هیچگونه خرابکاری نکرده ماهان محمدی یک قاتل خطرناک نیست ماهان محمدی سارق مسلح نیست ماهان محمدی تنها و تنها برای طرز فکرش این همه هزینه سنگین میپردازد

ما از تمامی گروها و سازمانهای حقوق بشری خواستار رسیدگی فوری به پرونده ایشان هستیم و از قوه قضایه رژیم اسلامی خواستار آزادی بدون قیدوشرط این زندانی رنج کشیده هستیم.


نوشته : امید دانا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :