صفحات

۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

نامه سرگشاده پژمان ظفرمند زندانی سیاسی سابق به خاتمی در ارتباط با سانسور اخبار زندانیان


نامه سرگشاده پژمان ظفرمند زندانی سیاسی سابق به خاتمی در ارتباط با سانسور اخبار زندانیان

این روزها دل نوشته های زندانیان سیاسی زیاد به چشم میخورد و سایت امید فردا در راستای اطلاع رسانی تلاش دارد گفته های زندانیان سیاسی گمنام را منعکس کند یکی از این زندانیان پژمان ظفرمند است آقای ظفرمند در سال 1390 زندانی سیاسی بند 350 اوین بود که بتازگی از زندان آزاد شده و هم اکنون در ایران بسر میکند ایشان نامه های سرگشاده را به آقای خاتمی نوشته اند در ارتباط با باندبازیهای برخی از آقایون در ارتباط با درج اخبار زندانیان متن کامل نامه ایشان به شرح زیر است.

به نام شهدای جنبش سبز

پژمان  ظفرمند
پژمان ظفرمند
آقای خاتمی شما همیشه به دنبال قدرت بوده اید:
این اختلافات خیلی وقته ریشه کرده و اصلاحات در حالتی قرار گرفته که دارد به دودسته تقسیم میشود  اما من از بابت انشعاب اطلاحطلبی ناراحت نیستم زیرا  تا زمانی که ما با مردم نباشیم همین خواهد شد تا وقتی که سایتها در دست بعضی......کسانی که خود بهتر میدانید هست همین آش است و همین کاسه تا زمانی که فضای انتقاد باز نشود همین روند وجود دارد
آقای خاتمی  ما ادعای اصلاحطلبی داریم اما هنوز دست از سانسور برنداشتیم . ما به مردم میگوییم دوره ظلم به پایان رسیده و قصد برچیدن ظلم را داریم  اما خود عامل ظلم هستیم.
به نام زندانیان سیاسی نامه مینویسیم اما برای امضایش گزینشی عمل میکنیم و پای نامه زندانیان را 50 نفر امضا میکنند و نامه را که با نام زندانیان است پیش اشخاصی که خود دوست داریم میبریم
آقای خاتمی دیگران زندانی هستند یا نه ؟
بگذاریید از شما بپرسم اصلا شما دیگران را آدم حساب میکنید و یا تنها دوربری های خودتان آدم هستند.
آقای خاتمی اشخاصی که حتا یک بار پای مبارکشان را به تظاهرات مردمی از روی بزدلی نگذاشتند و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتند به یکباره میشوند سطوره آزادی و قهرمانی و به یکباره سمبل زندانی سیاسی میشوند و پای نامه های زندانیان را امضا میکنند اما یارانی که جان خود را دردست گرفتند و به کف خیابانها آمدند به عنوان تمسخر دوستان واژه کف خیابانی خطابشان میکنند.
آقای خاتمی شما بگویید به چه اندازه بایستی سکوت کرد به چه اندازه بایستی نشست و این ظلم ها را نظاره گر بود تا کجا بایستی بی احتارمی به ساحت زندانیان سیاسی را تحمل کرد چرا سکوت کردید و جوابگو نیستید ؟؟
آقای خاتمی براستی ما به دنبال اصلاحت بودیم ! پس چگونه است در مورد اخبار زندانیان گزینشی کار میشود عزیزانمان در 25 بهمن 90 در اندرزگاه 7 مورد ضرب وشتم و اذیت و آزار ارازل اوباش قرار میگیرند اما سایت های منسوب به اصلاحات سکوت میکنند و آقایونی اجازه درج مطلب را نمیدهند در حالی که سایتهای به موضوع عزیزانمان میپردازند.
آقای خاتمی دلم شکست دلم امروز خونه میخواهم بغضم را بشکنم و به مانند ابر بهار ببارم امروز ما زندانیان سیاسی بابت باند بازی ها سرافکنده ایم براستی پاسخ شهدایمان را چه کسی میدهد امروز بابت کارهای شما و دوربری هایتان دوستان و آشناهایم به من میخندند امیروز بابت کارهای نابخردانه شما زبانمان کوتاه است

نوشته : پژمان ظفرمند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :