صفحات

Loading...

۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

پاسخی به وزرات اطلاعات ایران


از آنجایی که حکومت عکس های همسر من را در سایتهایش قرار داده و دستهای ایشان را پوشانده و ایشان را به صورت شدید مورد تعقیب قرار داده این عکس را شر میکنم تا ببینم این را هم در سایتهای دوزاری خودشان قرار میدهند و یانه. اما پیامی برای شما خرد باختگان اطلاعاتی بدهم که با اراجیفی که در بازجویی در ارتباط بامن به همسرم گفتید هیچ کدام تاثیری نداشته و نازنین من همچنان عاشق من است و تیر شما بدجوری به سنگ خورد
ه ،شما باید بدانید نمیتوانید بین عشق های واقعی خدشه ایی وارد کنید و من و همسرم برای سوزش شما هم که شده تا آخر عمر پشت هم می ایستیم و به شما نشان میدهیم زندگی که بر اساس اشا برپا شود هیچگاه از بین نخواهد رفت حالا که در ارتباط با همسرم تیرتان به سنگ خورد بروید کمی انسان شوید و در مبارزه از این روشهای اسلامیتان استفاده نکنید
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :