صفحات

Loading...

۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین و شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی زندانیان سیاسی


بنا بر گزارشات رسیده امروز حمله نیروهای امنیتی به بند 350 اوین باعث رعب و وحشت زندانیان شد
ساعت ۱۱ ظهر چهارشنبه ۱۲ بهمن دژخیمان حکومتی در عملیات ضربتی به بند ۳۵۰ اوین یورش بردند و با رفتاری تهین آمیز تمامی زندانیان را به درون حیاط هدایت کردند در این حرکت وحشیانه نیروهای امنیتی حتا به زندانیان بیمار که از سوی دکتر گواهی داشتند در اتاق استراحت کنند هم به داخل حیاط انتقال دادند.
این در حالی است که هوای داخل حیاط زیر صفر بوده و نیروهای انیتی تا به زندانیان فرصت پوشیدن لباس گرم را هم ندادند و خیلی از زندانیان از سرما به خود میلرزیدند و نیروهای امنیتی با چکمه های کثیف به اتاقهای زندانیان رفته و تمام لوازم شخصی زندانیان را مورد هجوم قرار داد و آنها را به شدت بهم ریختند که این حرکت با خشم زندانیان همراه میشود و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و خواندن سرود ملی ای ایران به تحرک در آمدند که منجر به واکنش بند زنان که دیوار به دیوار بند ۳۵۰ اوین میباشد میشود و این شیر زنان زندانی به خواندن سرود یار دبستانی دست میزنند ودر این هنگام نیروهای امنیتی ترسیده و متوجه میشوند کنترل زندانیان را دارند از دست میدهند بنابراین به تفتیش لوازم زندانیان پایان داده و بند ۳۵۰ را ترک میکنند و پس از آن زندانیان تا ساعتها لوازم خود را سروسامان میدهند در این حمله تعدادی از کتابهای زندانیان توسط نیروهای امنیتی پاره شده است و تعدادی از لوازم زندانیان ناپدید شده است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما :